Adatvédelmi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.

Tevékenységünk során a felhasználók által megadott adatok feldolgozása közben eleget teszünk:

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2003. évi XLVIII. törvény, valamint – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

 

A Pekárik Szerszámgép Kereskedelmi Kft. tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak személyiségi jogait. Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján.

Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a weboldalon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait az oldal vonatkozó részén megfogalmazott célokra használjuk fel. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailben jelezheti nekünk.

Az elektronikus hírlevélre feliratkozók részére reklám és akció jellegű információkat juttatunk el e-mail útján. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen.

Személyes adatait harmadik fél számára kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel a felhasználó által jóváhagyott célra.